Voert gemeente wel of geen anti-radicaliseringsbeleid, wil Lijst Linssen weten

BERGEN OP ZOOM / DEN HAAG – Vandaag werd het landelijk nieuws, naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie: De helft van de gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering. Het was wachten op lokale vragen en die kwamen dan ook. Namens Lijst Linssen wil Meino Dam weten hoe het er in deze gemeente voor staat.

Met name kleine en middelgrote gemeenten tot 100.000 inwoners doen weinig tot niets aan het voorkomen dan wel signaleren van mogelijke radicalisering, aldus het rapport. Raadslid Meino Dam schrijft: “Deze gemeenten ontkennen het probleem en zeggen dat het bij hen niet speelt, terwijl Syriëgangers uit alle uithoeken van het land komen en zeker niet alleen uit de vier grote steden.” Er worden vaak geen ambtenaren opgeleid en voorbereid op mogelijke situaties en er is veelal geen voorlichtingsprogramma, stelt hij.

Herkennen en aanpakken

Volgens de Lijst Linssen fractie is het wellicht lastig om te bepalen welke maatregelen precies genomen moeten worden, maar dat er iets moet gebeuren staat wel vast. Dam: “Elke gemeente moet investeren in het herkennen en aanpakken van dit probleem.” Hij wil weten in hoeverre Bergen op Zoom een actief anti-radicaliserigsbeleid kent en hoe dat er in grote lijnen dan uit ziet. Als dit er nog niet is dient het er heel snel te komen, stelt het raadslid, op basis van conclusies uit het evaluatierapport.

Afbeelding: Picabay/Tank Turan