VVD Next wil liberale jongeren actief bij politiek betrekken

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Het zijn schrikbarende cijfers: maar liefst één op de drie jongeren maakte bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 geen gebruik van het stemrecht. Dit moet anders, dacht ook BNN-presentator Tim Hofman. Samen met enkele twitteraars startte hij een beweging om jongeren tussen de 18 en de 25 naar de stembus te krijgen. Al snel bleek dat het initiatief op veel steun kon rekenen want binnen twee uur hadden ze al 1.500 volgers op Twitter en meer dan 300 likes op Facebook.

In Bergen op Zoom wordt al langer actie ondernomen om de politieke kloof tussen ‘jong en oud’ te dichten. Mede dankzij de Jeugdraad staan Bergse jongeren dichter bij de politiek dan in veel andere gemeenten. Voor de VVD afdeling Bergen op Zoom was dit echter niet genoeg. De VVD wil niet alleen inzetten op een apart jongerenorgaan, maar ook inzetten op verjonging binnen de partij. Vandaar dat VVD Next in het leven is geroepen. Binnen VVD Next kunnen jonge liberalen hun politieke inzichten delen en nieuwe initiatieven aandragen.

Actief betrokken bij politieke actualiteit

VVD Next bestaat op dit moment uit zeven jongeren met verschillende achtergronden, aldus een persbericht van Ahmet Yagbakar,de fractievoorzitter van VVD Next. De groep heeft elke maand een eigen vergadering waarbij de politieke actualiteit besproken wordt. Hierbij is ook aandacht voor alle raads- en commissiestukken die op de gemeentelijke agenda staan. De jeugdfractie is onderverdeeld in de drie commissies die ook binnen de gemeente gehanteerd worden: Mens & Maatschappij, Stad & Ruimte en Burger & Bestuur. De jongeren wisselen niet alleen binnen hun eigen vergadering hun standpunten over lokale kwesties uit, maar schuiven ook regelmatig aan bij de VVD fractie om daar hun verfrissende blik toe te lichten. Wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten: jongeren kunnen zien wat er gebeurt met hun inbreng en de VVD beschikt over een kweekvijver met jeugdig talent.