Woningeigenaren kunnen zelf WOZ-gegevens wijzigen en aanvullen

WEST-BRABANT – Dit jaar kunnen woningeigenaren online de WOZ-gegevens van hun woning bekijken, controleren en zélf wijzigen of aanvullen. De WOZ-waarde vindt men op het jaarlijkse aanslagbiljet en is de basis voor verschillende belastingen. Het is daarom zeer belangrijk dat de WOZ-waarde op juiste gegevens is gebaseerd. De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stelt deze waarde jaarlijks vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Woningeigenaren in dit gebied hebben daar nu echter zelf ook invloed op. De door de woningeigenaren voorgestelde wijzigingen en aanvullingen worden uiteraard na invoering door de medewerkers van de BWB onderzocht. De WOZ-gegevens kunnen tot en met 14 januari 2018 gecontroleerd en eventueel aangepast worden.

De BWB beheert de administratieve gegevens over woningen, maar de woningeigenaar heeft zelf vaak het beste beeld van de actuele omstandigheden van de woning. Met de interactieve voormelding op www.bwbrabant.nl zijn woningeigenaren nu in de gelegenheid om die gegevens digitaal te controleren en te wijzigen. Dat kan voor woningen in de gemeenten Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert. Met deze controle verbeteren de gegevens van de BWB, waardoor er een nog nauwkeurigere berekening van de WOZ-waarde uitgevoerd kan worden. De wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de WOZ-waarde in 2018. Jaarlijks stelt  de BWB de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Controleren gegevens tot en met 14 januari 2018

Vanaf half december 2017 is het voor woningeigenaren in de genoemde gemeenten mogelijk om de voorlopige WOZ-waarde in te zien en het daarbij horende OZB-tarief. Omdat het OZB-tarief jaarlijks aan het einde van het jaar wordt  vastgesteld door de gemeenteraden, kan  het OZB-bedrag nog niet definitief aangegeven worden in deze voormelding. Bij de berekening is het tarief voor 2017 gebruikt. De woningeigenaren kunnen tot en met 14 januari 2018 op www.bwbrabant.nl deze gegevens controleren en eventueel wijzigen of aanvullen. Via de knop ‘Mijn WOZ-voormelding’ en het aanmeldingsscherm van DigiD is er gemakkelijk toegang tot ‘Mijn WOZ’, waar de gegevens van de woning staan.

BWB controleert de voorgestelde wijzigingen

Na controle door de woningeigenaar zijn er twee mogelijkheden: de eigenaar is akkoord met de gegevens of geeft wijzigingen door. In beide gevallen wordt dit  doorgegeven aan de BWB. De BWB onderzoekt en controleert uiteraard de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen. In 2018 ontvangen de woningeneigenaren vervolgens het aanslagbiljet met daarop de definitieve WOZ-waarde en het definitieve OZB-bedrag. Niet elke woning is nu al voorzien van een voorlopige waarde; ongeveer 10% per gemeente heeft deze waarde nog niet.

Stockfoto: Pixabay/Jill Wellington