Zwembad: BSD schaamt zich diep voor disfunctionerend bestuur en beheer

Probleemzwembad De Schelp heeft de gemeente al sinds de leegstand miljoenen gekost. Donderdag is een extra raadsvergadering over affaire-De Schelp. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Donderdag wordt het voor dit college erop of eronder, met het raadsdebat over het falende zwembad  De Schelp dat inmiddels (met een onderbreking van vijf weken) al twee jaar gesloten is. BSD-voorman Louis van der Kallen neemt alvast een schot voor de boeg en laat van het collegebeleid geen spaander heel. “De BSD-fractie heeft bij het doorlezen van het dit weekeinde ter beschikking gestelde feitenrelaas vele male een gevoel van diepe schaamte en woede ervaren” zo schrijft hij in een brief aan het huidige college van burgemeester en wethouders. “Schaamte en woede over het functioneren van uw college en voorgaande colleges t.a.v. het beheer van het zwembad de Schelp.”

Van der Kallen heeft, evenals alle overige raadsleden, afgelopen weekeinde van wethouder Stinenbosch een feitenrelaas ontvangen. Dat gaat over de sluiting van De Schelp in maart 2018 en de renovatie nadien. Wat Van der Kallen daarbij het diepste getroffen heeft, is de passage: ’tijdens de werkzaamheden werd stukje bij beetje duidelijk dat de brandscheidingen volgens de gebruiksmelding van 2013 in werkelijkheid niet aanwezig waren.‘ Ook brandkleppen ontbraken, zo constateert het raadslid, en brandwerende wanden en vloeren en daken waren niet brandwerend afgewerkt. Kabels bleken met tape aan elkaar geplakt en brandmelders bleken uit geprogrammeerd c.q. losgekoppeld.

Opzet en onware melding

Volgens Van der Kallen lijkt hier sprake te zijn van opzet en het doen van onware meldingen. “Dit zou nader onderzocht moeten worden”, stelt hij. Ook de handelswijze van de brandweer zou onder de loep genomen moeten worden vanwege “de brandinstallatie en brandscheidingen die niet deugen en zelfs niet aanwezig waren, in 2017 door de brandweer zijn goedgekeurd. Hier lijkt sprake van ernstige disfunctioneren van de brandweer.” Het had ernstige gevolgen had kunnen hebben bij brand, merkt de BSD’er op.

Vragen aan het college

Louis van der Kalllen stelt in zijn brief aan het college een aantal vragen, die hij nog vóór de raadsbehandeling van 23 januari beantwoord wil hebben: “Heeft uw college inmiddels het OM gevraagd om een justitieel onderzoek naar deze zaken c.q. aangifte gedaan van het doen van een valselijke/onware melding?” Als deze  vraag met ‘nee’ wordt beantwoord, dan wil Van der Kallen een motivatie “waarom uw college niet om een justitieel onderzoek heeft gevraagd c.q. aangifte heeft gedaan.” Verder vraagt het raadslid zich af, of het college inmiddels al stappen heeft ondernomen “inzake de schijnbare ondeugdelijkheid van de brandweer inspectie in 2017?  Zo nee. waarom niet?”